Søgård Petanque Klubs bestyrelse
 
Bestyrelse Mail på navnet
Adresse Telefon
       
Formand Arne Matthiesen Fuglsang 15 2.tv. Aabenraa 6200 Aabenraa 50 42 59 60
Kasserer Conny Wolff Perbølvej 11 Perbøl 6200 Åbenrå 29 61 45 91
Sekretær Conny Wolff Perbølvej 11 Perbøl 6200 Åbenrå 29 61 45 91
Webmaster Conny Wolff Perbølvej 11 Perbøl 6200 Åbenrå 29 61 45 91
Baneformand Benny Böttcher Langrode 9 H Åbenrå 6200 Åbenrå 50 33 49 37
Menigt medlem Ursula Hansen Osbæk Ege 14   6440 Augustenborg 20 97 54 51
Menigt medlem Finn Vilstrup Ahlefeldtvej 20 Åbenrå 6200 Åbenrå 74 68 76 00
Menigt medlem Benny Böttcher Langrode 9 H Åbenrå 6200 Åbenrå 50 33 49 37
 
Andre funktioner
Suppleant Edith Thomsen Kirkevej 43 Tinglev 6360 Tinglev 91 28 50 84
Revisor Inga Reimers Elmevej 15 Kliplev 6200 Åbenrå 28 15 38 24
Revisor suppleant Kitty Vilstrup Ahlefeldtvej 20 Søgård 6200 Åbenrå 30 30 70 44
             
Spilleudvalgsmedlemmer            
Baneformand Benny Böttcher Langrode 9 H Åbenrå 6200 Åbenrå 50 33 49 37
Spilleudvalg Conny Wolff Perbølvej 11 Perbøl 6200 Åbenrå 29 61 45 91
Spilleudvalg Rolf Lehmkuhl Stagehøjvej 24 A Bov 6330 Padborg 74 68 77 29
             
Instruktører
K-1 Conny Wolff Perbølvej 11 Perbøl 6200 Aabenraa 29 61 45 91
Amtsinstruktør Gordon Lund Perbølvej 11 Perbøl 6200 Aabenraa 29 61 46 36


Klubbens CVR-nr.: 29489394

Vedtægter 2020

Referater Generalforsamling
Referat fra generalforsamling 7. februar 2023 i Søgård Petanque Klub
ReferatGeneralforsamling 8. februar 2022
Referat fra Generalforsamling 1. juni 2021
Referat fra Generalforsamling 11. februar 2020
Referat Generalforsamling 12. februar 2019
Referat generalforsamling 13. februar 2018
Referat generalforsamling 14. februar 2017
Referat generalforsamling 16. februar 2016
Referat generalforsamling 24. februar 2015
Referat generalforsamling 25. februar 2014
Referat generalforsamling 26. februar 2013
Referat generalforsamling 21. februar 2012
Referat generalforsamling 15. februar 2011
Referat generalforsamling 18. februar 2010
 
Referater Bestyrelsesmøder
Referat fra 3. januar 2012
Referat fra 3. oktober 2011
Referat fra 1. august 2011
Referat fra 31. maj 2011
Referat fra 18. april 2011
Referat fra 28. februar 2011
Referat fra 9. februar 2011
Referat fra 22. november 2010
Referat fra 13. september 2010
Referat fra 26. august og 31. august 2010
Referat fra 23. februar 2010