Ændring i Søgård Petanque Klub's kontingent fra 01.01.2017

Medlemskontingent: 300,00 kr. pr. person!